Nhiều đại học công bố điểm chuẩn dự kiến

Học viện Báo chí Tuyên truyền, Sư phạm Hà Nội, Chính sách phát triển… công bố điểm chuẩn dự kiến làm căn cứ cho thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển trong những ngày cuối của đợt 1.

 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa thông báo điểm chuẩn dự kiến theo tổ hợp môn xét tuyển tính đến ngày 17/8. PGS Lưu Văn An, Phó giám đốc Học viện cho biết, chỉ còn ba ngày cuối của đợt xét tuyển thứ nhất, dự kiến thí sinh sẽ nộp hồ sơ đông nên trường phải tính toán mức điểm chuẩn dự kiến để các em biết được vị trí của mình, từ đó có quyết định đúng đắn.

Chi tiết mức điểm chuẩn dự kiến cho từng chuyên ngành như sau:

TT

Tên ngành/ Chuyên ngành

Mã ngành/ Chuyên ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm chuẩn dự kiến

1

Triết học Mác – Lênin

524

VTD

18,0

VTA

17,5

VTL

18,0

2

Chủ nghĩa xã hội khoa học

525

VTD

18,0

VTA

17,5

VTL

18,0

3

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

526

VTD

18,0

VTA

17,5

VTL

18,0

4

Quản lý kinh tế

527

VTD

21,0

VTA

19,5

VTL

21,0

5

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

D220310

VTD

18,0

VTA

17,5

VTL

18,0

6

Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

D310202

VTD

19,0

VTA

18,5

VTL

19,0

7

Quản lý văn hóa – tư tưởng

530

VTD

18,0

VTA

17,5

VTL

18.0

8

Chính trị học phát triển

531

VTD

18,0

VTA

17,5

VTL

18.0

9

Quản lý xã hội

532

VTD

18.0

VTA

18.0

VTL

18.0

10

Tư tưởng Hồ Chí Minh

533

VTD

18.0

VTA

17,5

VTL

18.0

11

Văn hóa phát triển

535

VTD

18.0

VTA

17,5

VTL

18.0

12

Chính sách công

536

VTD

18.0

VTA

18.0

VTL

18.0

13

Khoa học quản lý nhà nước

537

VTD

18.0

VTA

18.0

VTL

18.0

14

Xuất bản

D320401

VTD

20,25

VTA

20,0

VTL

20,25

15

Xã hội học

D310301

VTD

19,5

VTA

19,0

VTL

19, 5

16

Thông tin đối ngoại

610

VTD

27,5

VTA

27,0

VTL

27,5

17

Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

611

VTD

28,5

VTA

28,0

VTL

28,5

18

Công tác xã hội

D760101

VTD

18,5

VTA

18,0

VTL

18,5

19

Quan hệ công chúng

D360708

VTD

31,0

VTA

30,5

VTL

31,0

20

Quảng cáo

D320110

VTD

28,5

VTA

28,0

VTL

28,5

21

Ngôn ngữ Anh

D220201

VTD

27,5

VTA

27,5

VTL

27,5

Trước đó, Học viện Báo chí đã công bố điểm trúng tuyển của 7 chuyên ngành Báo chí, những ngành thí sinh có nguyện vọng phải thi thêm Năng khiếu Báo chí.

Đại học Sư phạm Hà Nội cũng công bố điểm chuẩn xét tuyển tạm thời, tính đến ngày 16/8 cho tất cả các chuyên ngành. Mức điểm cụ thể tại đây.

Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng, Trưởng Phòng Đào tạo Học viện Chính sách phát triển cho biết, đến ngày 17/8 điểm trúng tuyển tạm thời vào ngành thấp nhất là 17, mức điểm tạm thời này sẽ biến động khi số lượng đăng ký xét tuyển vào Học viện thay đổi trong các ngày tiếp theo. Mức điểm trúng tuyển được xác định dựa trên số hồ sơ đăng ký xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện.

Ngành, chuyên ngành đào tạo, chỉ tiêu và tổ hợp môn thi xét tuyển như sau:

Ngành học Mã ngành Tổ hợp 03 mônxét tuyển Chỉ tiêu
TỔNG CHỈ TIÊU 500
Kinh tế (gồm 03 chuyên ngành Quy hoạch phát triển, Kế hoạch phát triển, Quản lý đấu thầu) D310101 1/ Toán, Vật Lý, Hóa học2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

4/ Toán, Vật Lý, Ngữ Văn

200
Kinh tế quốc tế (chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) D310106 1/ Toán, Vật Lý, Hóa học2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

4/ Toán, Tiếng Anh, Hóa học

100
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp) D340101 1/ Toán, Vật Lý, Hóa học2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

4/ Toán, Tiếng Anh, Hóa học

50
Quản lý nhà nước (chuyên ngành Quản lý công) D310205 1/ Toán, Vật Lý, Hóa học2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

4/ Toán, Ngữ văn, Hóa học

50
Tài chính – Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính công) D340201 1/ Toán, Vật Lý, Hóa học2/ Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

3/ Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh

4/ Toán, Ngữ văn, Hóa học

100

Lan Hạ