Gia sư tiếng Anh lớp 8 dạy ngay tại Ngọc Thụy Long Biên Hà Nội

Trung tâm ITCD cần gấp gia sư tiếng Anh lớp 8

Yêu cầu: Sinh viên có kinh nghiệm, hoặc giáo viên.

Lương: Trao đổi, tùy theo kinh nghiệm, trình độ

Địa điểm dạy: Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

Số buổi: 1- 2 buổi/tuần

Liên hệ nhận lớp: 0965611555/0965355712