CẤN GẤP GIA SƯ TOÁN, TIẾNG ANH LỚP 8 TẠI NGỌC THỤY

Trung tâm ITCD cần gấp gia sư mốn TOÁN, TIẾNG ANH lớp 8

Yêu cầu: Sinh viên có kinh nghiệm, hoặc giáo viên.

Lương: Trao đổi, tùy theo kinh nghiệm, trình độ

Địa điểm dạy: Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

Số buổi: 1- 2 buổi/tuần

Liên hệ nhận lớp: 0965611555/0965355712