Nguồn nhân lực trẻ các Dân tộc thiểu số

nguonnhanluctrecacdantocthieuso
Nhân loại ngày nay, nhất là ở các nước công nghiệp phát triển, có phần nào đó dường như đang bị choáng ngợp trước những biến đổi xã hội to lớn mà cuộc cách mạng khoa học công nghệ mang lại. Nhưng trên thực tế, khoa học và sự tiến bộ của khoa học đã không chỉ đem đén những điều kỳ diệu mà con đặt ra rất nhiều thử thách, những vấn đề cấp bách mà nếu không giải quyết được nó, nhân loại sẽ có thể “đẩy nhau đến bở vực nguy hiểm của sự hủy diệt”.
Thế giới đang đối diện với những nguy cơ là trên con đương phát triển, môi trước sinh thái, về cả môi  trường tự nhiên lẫn môi trường xã hội, đang bị suy thoái, sự tăng trưởng kinh tế đã không tương thích với sự phát triển xã hội. Trong những nguy cơ đó, nội lên ngày càng rõ rệt sự bất bình đẳng giữa các khu vực , các quốc gia, dân tộc. Sự nghèo khó, đói kem, lạc hậu sống chen vai bên cạnh sự giàu sang, xa hoa, lãng phí. Nhưng mâu thuẫn ngày cang trờ lên khó khăn giải quyết trong những sự khác biệt về chính chưa ngang bằng với vùng đồng bằng và đô thị.