Lý tưởng và trí tuệ

 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một lần gửi lời chúc Tết đã nhắc nhở thanh niên ta: Thanh niên phải sống có lý tưởng và trí tuệ. 79 gương cán bộ Đoàn cơ sở xuất sắc được tuyên dương hôm nay và nhiều tấm gương người trẻ khác trên mọi lĩnh vực đang thể hiện điều căn dặn ấy.

Ông cha ta nói: Tre già, măng mọc. Điều đó phù hợp với quan điểm của Đảng ta đánh giá rất cao vai trò của thanh niên, xem đó là lực lượng xung kích, nòng cốt trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc, là cánh tay đắc lực của Đảng vun đắp các thành quả của cách mạng. Trước tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp và mau lẹ về chính trị, có những tiến bộ vượt bậc về kinh tế, văn hóa, khoa học – kỹ thuật và công nghệ, trong bối cảnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, thanh niên ta càng phải sống có lý tưởng và trí tuệ mới đáp ứng được yêu cầu của đất nước, của thời đại.

Sống có lý tưởng là có hoài bão chân chính, có ước mơ cao đẹp, có hành động phấn đấu vươn lên không ngừng, làm cho đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc. Đồng chí Đỗ Quang Thắng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư T. Ư Đảng, năm nay – 2010 đã 83 tuổi, hơn 60 năm tuổi Đảng từng nói: “Phải thắp lên ngọn lửa trong lớp thanh niên để họ xứng đáng truyền thống vẻ vang của Đảng, hăng hái tiến công vào khoa học –công nghệ, cống hiến sức lực, trí tuệ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam yêu dấu” (Báo Nhân dân, ngày 3-2-2003)

Sống có trí tuệ là có kiến thức văn hóa, có trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến; đồng thời biết nhìn nhận, đánh giá đúng đắn đắn, phân biệt được những điều hay – dở, tốt – xấu, đúng – sai, thiện – ác, hiện tượng – bản chất trong đời sống; biết bảo vệ lẽ phải và phấn đấu theo cái CHÂN – THIỆN – MỸ. Trí tuệ là động lực phát triển, là phương tiện hữu hiệu để mỗi thanh niên thực hiện lý tưởng của mình.

Sống có lý tưởng và trí tuệ là vừa có đức, có tài. Đức và tài sóng đôi với nhau tạo nên phẩm giá đích thực của người thanh niên tiên tiến, làm cho họ trở thành những công dân tốt của đất nước, những người con hữu ích của gia đình…

Đáng mừng là nước ta có nhiều thanh niên sống có lý tưởng và trí tuệ. Họ là những thanh niên ưu tú trong các trường học, trong lực lượng vũ trang, trong các lĩnh vực quản lý xã hội, kinh tế văn hóa và khoa học kỹ thuật… Nhưng cũng đáng tiếc là hiện nay, không có ít thanh niên tự đánh mất mình. Một bộ phận thanh niên đang có biểu hiện sống gấp.

Thanh niên phải sống có lý tưởng và trí tuệ. Đó cũng là yêu cầu to lớn và bức thiết của đất nước và nhân dân tối với thanh niên.

Tác giả: Đào Ngọc Đệ

Tiền Phong