Lặng nghe chúc Tết

Ngồi nghe thiên hạ chúc nhau
Mà sao lại thấy đau đầu ngứa tai
Chỉ mong cầu lộc cầu tài
Còn cái chữ ĐỨC chẳng ai ngó ngàng
Chỉ mong cuộc sống giàu sang
Tiền vào như nước xóm làng trước trông.
Quan bà mừng tuổi quan ông
Năm nay đến tuổi vẫn không về vườn.
Quan ông mừng tuổi quan bà
Tuổi cao da thịt nõn nà thanh xuân.
Quan con mừng tuổi quan cha
Tuy bố đã già giữ ghế dài lâu
Cho dù bố bạc mái đầu
Thì đi nhuộm tóc tô màu thịt da.
Họ hàng con cháu nhà ta
Vinh quang phú quý ắt là dài lâu.
Mẹ chồng mừng tuổi con dâu
Mang dáng quý tộc vương hầu mới sang
Dâu hiền nổi tiếng họ hàng
Sinh con quý tử đường hoàng mới oai
Phải cho du học nước ngoài
Kiếm bằng tiến sĩ trổ tài lung tung
Cháu nội quay lại chúc ông
Cho cháu vài đồng để đi chơi ghêm
Cho nhiều cháu vẫn xin thêm
Ở thế giới ảo đến đêm cháu về.
Sống lâu thấy lắm trò hề
Thêm xuân thêm tuổi mơ về thời xưa.

Chúc Tết

Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau:
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu
Phen này ông quyết đi buôn cối
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu
Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu:
Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu?
Phen này, ắt hẳn gà ăn bạc
Đồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu.
Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:
Đứa thì mua tước; đứa mua quan.
Phen này ông quyết đi buôn lọng,
Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.
Lẳng lặng mà nghe nó chúc con:
Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn.
Phố phường chật hẹp, người đông đúc
Bồng bế nhau lên nó ở non.
Bắt chước ai ta chúc mấy lời
Chúc cho khắp hết ở trong đời
Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước
Sao được cho ra cái giống người.
– Tú Xương (1870-1907) –
Tiểu sinh học hiệu