Giới thiệu

Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Phát triển Tri thức (Intellectual Training and Consultancy Development Centre (ITCD) (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là một tổ chức nghiên cứu, đào tạo, tư vấn phát triển tri thức, kỹ năng toàn diện cho con người. Trung tâm là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận trực thuộc Viện Nghiên cứu Truyền thống và Phát triển.

Đội ngũ cán bộ chủ chốt của Trung tâm là những chuyên gia đã từng hợp tác, làm việc trong nhiều dự án nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn phát triển tri thức, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp hơn 10 năm qua bao gồm các giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, những nhà khoa học có uy tín, kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đội ngũ cán bộ trẻ được đào tạo trong và ngoài nước có khả năng chuyên môn, nhiệt huyết, sáng tạo và năng động trong công tác nghiên cứu, tư vấn và phát triển tri thức, kỹ năng xã hội.

BIEN NHO

Hội đồng cố vấn

– GS.TS. Đặng Cảnh Khanh

– PGS.TS. Đặng Văn Bài

– NB Nguyễn Văn Tông

Sứ mệnh

– Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tập huấn phát triển tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống cho các nhóm xã hội khác nhau hoặc các tổ chức xã hội.

– Thực hiện các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho các nhóm học sinh, sinh viên, thanh niên.

– Trợ giúp những các nhân hoặc nhóm xã hội có hoàn cảnh đặc biệt về kỹ năng thích ứng, chủ động hoà nhập cộng đồng.

phong hoc1

Phòng học tập trung của ITCD

Nhiệm vụ

– Nghiên cứu, tổng kết thực tiễn những vấn đề liên quan đến phát triển giáo dục, đào tạo tri thức, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp và tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên.

– Tư vấn định hướng nghề nghiệp, định hướng giá trị nghề nghiệp cho các nhóm học sinh, sinh viên, thanh niên.

– Cung cấp các dịch vụ khoa học công nghệ thông qua hoạt động tổ chức các lớp tập huấn, các khóa học, tổ chức hội thảo, diễn đàn trao đổi thông tin, kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, nâng cao năng lực cho các cá nhân, tổ chức và cộng đồng trong hoạt động liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo phát triển tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống.

GIAO DUC-THANHCONG

Phương pháp tiếp cận

Những hoạt động dự án nghiên cứu, đào tạo và tư vấn phát triển của chúng tôi dựa trên cơ sở của những nguyên tắc tiếp cận:

– Ưu tiên tư vấn, hỗ trợ, đào tạo các nhóm học sinh, sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện phát triển và hoàn thiện nhân cách.

– Ưu tiên hỗ trợ các nhóm xã hội thiệt thòi, các nhóm xã hội dễ bị tồn thương và các cộng đồng khó khăn trên nguyên tắc phát triển bền vững.

– Tăng cường đối thoại và hợp tác giữa các nhóm xã hội trong các dự án phát triển giáo dục, đào tạo bao gồm: chính quyền, các đoàn thể, hiệp hội, các tổ chức NGO, nhà trường cộng đồng và các nhân vật xã hội.

– Phương pháp cùng tham gia và chia sẻ những mối quan tâm chung, cùng tháo gỡ và giải quyết những vấn đề xã hội trong phát triển giáo dục nói riêng và phát triển xã hội nói chung.

– Nâng cao năng lực tổ chức, trao quyền hướng tới cộng đồng và xã hội dân sự.

– Định hướng xây dựng hệ giải pháp, khuyến nghị cải thiện chính sách và môi trường đầu tư, phát triển giáo dục, đào tạo nâng cao trí tuệ người Việt.

Chương trình hành động: Chương trình hành động của chúng tôi trong giai đoạn 2015 – 2020 tập trung vào các lĩnh vực:

  1. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn các vấn đề liên quan đến phát triển giáo dục, đào tạo tri thức, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp và việc áp dụng các phương pháp giáo dục hiện đại vào quá trình đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp cho các nhóm xã hội.
  2. Nghiên cứu hiệu quả của các hoạt động truyền thông tư vấn về phát triển nghề nghiệp, phát triển kỹ năng sống cho các nhóm xã hội.
  3. Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, hỗ trợ tâm lý, chống kỳ thị, phân biệt đối xử với nhóm các nhóm xã hội (nhóm trẻ em khuyết tật, nhóm phụ nữ bị bạo lực gia đình, nhóm nhiễm HIV/AIDS, nhóm đồng tính…).
  4. Nghiên cứu, cải thiện chất lượng dịch vụ công, quá trình cung ứng dịch vụ công, nâng cao quyền lựa chọn, tham gia và sự tiếp cận của người dân đối với các loại hình dịch vụ công.
  5. Tư vấn, đánh giá và giám định các vấn đề xã hội liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo kiến thức, kỹ năng và phát triển tại các vùng miền.
  6. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức văn hóa, các khóa tập huấn, truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp góp phần nâng cao năng lực cho các cá nhân, tổ chức cũng như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

 Tổ chức bộ máy

– Ban Giám đốc:  Giám đốc và các Phó giám đốc.

– Phòng chức năng:

+ Phòng dịch vụ (Tư vấn, nghiên cứu, đào tạo)

+ Phòng Nghiên cứu và Phát triển Kỹ năng xã hội

+ Phòng Dự án Phát triển

  • Đội ngũ cán bộ chính nhiệm: Trợ lý, tổng hợp, hành chính, kế toán.
  • Đội ngũ chuyên gia kiêm nhiệm trực tiếp thực hiện các nội dung hoạt động.

Liên hệ:

Văn phòng: 043.9951.803

Hotline: 0904 998129

Email: trungtamitcd@gmail.com

Website: http://itcd.edu.vn

 

Địa chỉ: Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Phát triển Tri thức (ITCD)

Tầng 1, Chung cư Học viện Hậu cần, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội