Tạo nút đăng ký kênh trên video youtube để kiếm tiền|How to Create a channel subscription button on a youtube video|

Tạo nút đăng ký kênh trên video youtube sẽ giúp bạn thu hút số lượt đăng ký kênh youtube hiệu quả hơn; góp phần tăng số người đăng ký kênh và tăng khả năng phê duyệt kiếm tiền của kênh youtube.

Mời các bạn theo dõi hướng dẫn chi tiết ở video dưới đây:

Hãy đăng

❤️Hãy đăng ký/Sub Kênh để nhận được thêm nhiều video giá trị khác❤️

Link đăng ký miễn phí: https://www.youtube.com/channel/UCu3-10IFbYp9EYZMRkxzHQw?view_as=subscriber