Đồ Dùng Cần Mang Theo Khi Nhập học Trường Quân Đội 2021

Khi nhập học các trường  quân đội các em cần chú ý mang theo những đồ dùng cơ bản sau. Xem chi tiết tại video dưới đây:

ĐĂNG KÝ KÊNH KHOA HỌC ỨNG DỤNG