Tải Khung Mẫu làm Ảnh bìa Youtube

Nick chuột phải vào khung mẫu ảnh rồi chọn lưu hình ảnh về máy đề làm mẫu tạo Ảnh bìa Youtube:

Youtube – Cover
ĐĂNG KY KÊNH KHOA HỌC ỨNG DỤNG