LỚP KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH CẤP 2

 

Mã lớp: HD-13-100
Môn dạy: Kỹ năng sống  lớp 6, lớp 9
Khu vực: Vinhome Vincom Long Biên
Học phí: Thỏa thuận khi liên hệ
Lịch học: 16h – 19h từ thứ hai đến thứ 7
Số buổi/Tuần:
Học sinh: Hai học sinh lớp 6 và lớp 9
Yêu cầu: Giáo viên kỹ năng sống
Tình trạng: Cần gấp 
Ngày đăng: 24/11
Liên hệ nhận lớp: Gọi: 0904998129 hoặc 043.9951803