Khái Niệm Phân Hóa Giàu Nghèo | Lưu Ý Khi Nghiên Cứu Phân Hóa Giàu Nghèo @HocCungDrDung

Phân hoá giàu nghèo là một hiện tượng xã hội phản ánh quá trình phân chia xã hội thành các nhóm xã hội có điều kiện kinh tế khác biệt nhau; thể hiện trong xã hội có nhóm giàu – tầng đỉnh, nhóm nghèo – tầng đáy, trong xã hội có sự khác biệt về tài sản, thu nhập, mức sống giữa các con người và các nhóm xã hội.

Khái niệm Phân hóa giàu ngheo theo tiếp cận xã hội học

Mời bạn xem phân tích khái niệm chi tiết trong video:

Khái niệm phân hóa giàu nghèo – Những lưu ý khi nghiên cứu
DANH SÁCH NHỮNG BÀI GIẢNG XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG TRÊN KÊNH YOUTUBE KHOA HỌC ỨNG DỤNG, STUDY WITH DUNG

Trung tâm ITCD