Đăng ký nguyện vọng đại học 2023: Các mốc thời gian cần nhớ

Đăng ký nguyện vọng đại học 2023: Các mốc thời gian cần nhớ

TRẦN HUỲNH

Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh sẽ có 3 tuần để đăng ký nguyện vọng đại học 2023, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (năm ngoái là 30 ngày).

Năm nay thí sinh sẽ có 3 tuần để đăng ký nguyện vọng và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển (năm ngoái là 30 ngày).
CÁC VIDEO TƯ VẤN CHỌN NGÀNH, CHỌN TRƯỜNG, ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA KÊNH YOUTUBE KHOA HỌC ỨNG DỤNG