3 LỚP MỚI KHU VỰC VINHOME – VINCOM LONG BIÊN CẦN GIA SƯ GẤP

1. LỚP MẦN NON

Mã lớp: HD-11-100
Môn dạy: Mần non
Khu vực: Vinhome Vincom Long Biên
Học phí: Thỏa thuận khi liên hệ
Lịch học: 15h30-20h
Số buổi/Tuần: Từ thứ hai đến thứ 7
Học sinh: Hai học sinh mần non
Yêu cầu: Giáo viên tốt nghiệp mần non
Tình trạng: Cần gấp 
Ngày đăng: 24/11
Liên hệ nhận lớp: Gọi: 0904998129 hoặc 043.9951803

 

2.lỚP 6 VÀ LỚP 9

Mã lớp: HD-12-100
Môn dạy: Các môn tự nhiên, giỏi tiếng Anh
Khu vực: Vinhome Vincom Long Biên
Học phí: Thỏa thuận khi liên hệ
Lịch học: 20h – 22h
Số buổi/Tuần: Từ thứ hai đến thư sáu
Học sinh: Hai học sinh lớp 6 và lớp 9 học trường quốc tế
Yêu cầu: Giáo viên dạy các môn tự nhiên, tiếng Anh tốt
Tình trạng: Cần gấp 
Ngày đăng: 24/11
Liên hệ nhận lớp: Gọi: 0904998129 hoặc 043.9951803

 

 

3. LỚP KỸ NĂNG SỐNG LỚP 6 VÀ LỚP 9

Mã lớp: HD-13-100
Môn dạy: Kỹ năng sống  lớp 6, lớp 9
Khu vực: Vinhome Vincom Long Biên
Học phí: Thỏa thuận khi liên hệ
Lịch học: 16h – 19h từ thứ hai đến thứ 7
Số buổi/Tuần:
Học sinh: Hai học sinh lớp 6 và lớp 9
Yêu cầu: Giáo viên kỹ năng sống
Tình trạng: Cần gấp 
Ngày đăng: 24/11
Liên hệ nhận lớp: Gọi: 0904998129 hoặc 043.9951803