TOÁN, LÝ HÓA LỚP 6 VÀ LỚP 9

 

Mã lớp: HD-12-100
Môn dạy: Các môn tự nhiên, giỏi tiếng Anh
Khu vực: Vinhome Vincom Long Biên
Học phí: Thỏa thuận khi liên hệ
Lịch học: 20h – 22h
Số buổi/Tuần: Từ thứ hai đến thư sáu
Học sinh: Hai học sinh lớp 6 và lớp 9 học trường quốc tế
Yêu cầu: Giáo viên dạy các môn tự nhiên, tiếng Anh tốt
Tình trạng: Cần gấp 
Ngày đăng: 24/11
Liên hệ nhận lớp: Gọi: 0904998129 hoặc 043.9951803