Lớp mần non (2 cháu), Vin home – Vincom Long Biên, Hà Nội

LỚP MẦN NON

Mã lớp: HD-11-100
Môn dạy: Mần non
Khu vực: Vinhome Vincom Long Biên
Học phí: Thỏa thuận khi liên hệ
Lịch học: 15h30-20h
Số buổi/Tuần: Từ thứ hai đến thứ 7
Học sinh: Hai học sinh mần non
Yêu cầu: Giáo viên tốt nghiệp mần non
Tình trạng: Cần gấp 
Ngày đăng: 24/11
Liên hệ nhận lớp: Gọi: 0904998129 hoặc 043.9951803