Lớp 1 và lớp 3 (cùng một gia đình) học tách Chợ Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

Mã lớp: HD-15-100
Môn dạy: Lớp 1 và lớp 3
Khu vực: Chợ Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội
Học phí: 100k/buổi
Lịch học: Thứ 7, chủ nhật và 2 buổi gia sư tự chọn
Số buổi/Tuần: 4 buổi
Học sinh: Học sinh: 1 nam, 1 nữ, kém tập trung
Yêu cầu: Sinh viên nghiêm khắc, có phương pháp sư phạm tốt
Tình trạng: Cần gấp 
Ngày đăng: 27/11
Liên hệ nhận lớp: Gọi: 0965611555 hoặc 043.9951803