Lớp 6, Long Biên, Hà Nội

Mã lớp: HD-02-100
Môn dạy: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội
Học phí: 110k/buổi
Lịch học: Thỏa Thuận
Số buổi/Tuần: 3
Học sinh: Học sinh nam, học khá, chăm chỉ
Yêu cầu: SV nam có kỹ năng sư phạm tốt
Tình trạng: Cần gấp 
Ngày đăng: 27/8/2015
Liên hệ nhận lớp: Gọi: 0904998129 hoặc 043.9951803