LỚP 4, MÔN TOÁN, ĐƯỜNG TRƯƠNG ĐỊNH, HOÀNG MAI, HN

Mã lớp: HD-10-100
Môn dạy: Toán
Khu vực: Đường Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Học phí: Thỏa thuận khi liên hệ
Lịch học: Thỏa Thuận (tốt nhất là tối thứ hai và tối thứ năm)
Số buổi/Tuần: 2
Học sinh: Học sinh nam, học rất tốt, thông minh
Yêu cầu: SV nam hoặc nữ có kỹ năng sư phạm, nghiêm khắc
Tình trạng: Cần gấp 
Ngày đăng: 21/9/2015
Liên hệ nhận lớp:

Gọi: 0904998129 hoặc 043.9951803