LỚP 4, KHU VỰC CẦU GIẤY

Mã lớp: HD-05-100
Môn dạy: Các môn học
Khu vực: Cầu Giấy, Hà Nội
Học phí: GV: 180k/buổi/2giờ; SV: 100k
Lịch học: Thỏa thuận
Số buổi/Tuần: 4
Học sinh: Học sinh nữ, học lực trung bình
Yêu cầu: GV nữ hoặc SV nữ có phương pháp sư phạm tốt
Tình trạng: Cần gấp 
Ngày đăng: 21/9/2015
Liên hệ nhận lớp: Gọi: 0904998129 hoặc 043.9951803