Lớp 3, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

Mã lớp: HD-01-100
Môn dạy: Tất cả các môn lớp 3
Khu vực: Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội
Học phí: Thỏa thuận
Lịch học: Thỏa Thuận
Số buổi/Tuần: Các buổi trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật
Học sinh: Học sinh nữ, học khá, có cá tính
Yêu cầu: SV nữ có kỹ năng sư phạm tốt
Tình trạng: Cần gấp 
Ngày đăng: 26/8/2015
Liên hệ nhận lớp: Gọi: 0904998129 hoặc 043.9951803