Lớp 12, Long Biên, Hà Nội

Mã lớp: HD-04-100
Môn dạy: Toán, Lý, Hóa
Khu vực: Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội
Học phí: 200k
Lịch học: Thỏa thuận
Số buổi/Tuần: 4
Học sinh: Học sinh nam, học khá
Yêu cầu: GV nam có kinh nghiệm và kỹ năng sư phạm tốt
Tình trạng: Cần gấp 
Ngày đăng: 27/8/2015
Liên hệ nhận lớp: Gọi: 0904998129 hoặc 043.9951803