Lớp 11, Long Biên, Hà Nội:

Mã lớp: HD-03-100
Môn dạy: Tiếng Anh, Văn
Khu vực: Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội
Học phí: 100k/buổi
Lịch học: Thỏa Thuận
Số buổi/Tuần: 4
Học sinh: Học sinh nữ, học khá, có cá tính
Yêu cầu: SV/giáo viên nữ có kinh nghiệm, kỹ năng sư phạm tốt
Tình trạng: Cần gấp 
Ngày đăng: 27/2015
Liên hệ nhận lớp: Gọi: 0904998129 hoặc 043.9951803