Tri thức

Sức mạnh

tri thức là con mắt

của đam mê và trở thành hoa tiêu của tâm hồn

Nơi Khơi nguồn

những ý tưởng Sáng tạo

Mục đích của giáo dục không phải là dạy cho trẻ luôn hiểu nhiều

biết rộng mà dạy cho trẻ biết hành động

KHOA CÔNG TÁC ĐẢNG, CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ – HỌC VIỆN HẬU CẦN TÍCH CỰC XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN, LAN TỎA VĂN HOA ĐỌC

Cổ nhân xưa có câu “Để vàng để bạc không bằng để sách cho con” bởi sách chính là một kho tàng tri thức vô tận của nhân loại. Đọc sách không những giúp làm giàu tri thức, mà quan trọng hơn, còn tạo nên cốt cách cho mỗi con người. Nhận thấy tầm quan trọng của văn hóa đọc, ngày 24 tháng 2 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 284 QĐ-TTG lấy ngày 21 tháng 04 hàng năm là ngày Sách Việt Nam. Một quyết định quan trọng nhằm lan tỏa phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao tri thức và phát triển, hoàn thiện nhân cách con người. Để đưa văn hóa đọc phát triển lên tầm cao mới, ngày 4/11/2021 Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về việc tổ

Chi tiết